Kulüp İşlemleri

GENÇLİK KULÜPLER BİLGİ FORMU 
                  
SPOR KULÜPLERİ BİLGİ FORMU
                          
SPOR KULÜPLERİ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ

SPOR KULÜP TÜZÜĞÜ      
                      
İLİŞİKSİZ BELGESİ VE TAAHHÜTNAME    
                     

ÖRNEK DERNEK TÜZÜĞÜ 
                           
                              
VELİ İZİN BELGESİ    
  
                                     
SPORCU TESCİL FİŞİ   
                                                                      

TESCİL-VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ    
                 

SPORCU LİSANSI İÇİN İSTENEN BELGELER
                                          
NİĞDE İLİ SPOR KULÜPLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
                                       
 EK 5 FORMU

ANTRENÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ