EĞİTİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI

09.10.2023

SPOR BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Vesikalık Fotoğraf (jpeg formatında)
 • Eğitim Mezuniyet Belgesi
 • En az 2. Kademe Antrenörlük Belgesi
 • İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi İçin; Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmak ve Uygulama dersi aldığını gösterir transkript
 • Sosyal Güvenlik Kurumunda Kaydı Olup Olmadığına Dair SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü
 • Varsa;
  • Pedagojik formasyon belgesi
  • Son 5 yıl içerisinde uluslararası bir müsabakada alınan antrenörlük görevini gösterir belge
  • Son iki yılda alanında seminere katılım belgesi
  • GSB’de son 3 yıl eğitim verdiğini gösterir belge
  • Yabancı Dil Belgesi (son 5 yıl içerisinde en az 50 puan ve üzeri)
  • Alanında Milli Sporcu Belgesi
  • Sabıka Kaydı

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan eğitim görevlisi adayları için;

 • Kurumlarından alacakları izin belgesi
 • Kurumlarında ek ders alıyorlar ise ek ders saatini ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini gösterir belge

Başvuru tarihleri:

9 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

Başvuru Adresi:

www.edu.gsb.gov.tr