TYP ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

05.09.2023

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü TYP Kura Sonuçları ve İstenilen Belgeler Aşağıda Duyuru Ekinde Sunulmuştur. 

Evrak teslimi 08.09.2023 Tarihine kadar İl Müdürlüğümüz Personel Birimine Yapılması Gerekmektedir.

İŞKUR TYP KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELDEN İSTENİLECEK BELGELER
1-Fotoğraf (1 adet)
2-Kimlik Fotokopisi (1 adet)
3-Adli Sicil Kaydı
4-Diploma Fotokopisi
5-İkametgah, Nüfus Kayıt Örneği ve (ADNKS) YERLEŞİM YERİNDE OTURANLAR BELGESİ.
6-Hane halkı içinde kişilerin çalışmıyorsa çalışmadığına dair belge. (SGK dan alınacak)
7-Hane halkı içinde kişilerin ONAYLI maaş bordrosu, fazla mesai, ikramiye, tediye ödemesi, tazminat, temettü kapsamında elde edilen kazanç vb. her türlü kazançlar dahil . (En son alınan maaş dönemine ait)
8- TYP kapsamında Çalışma Gelir Tespit Formu İlgili birimlere onaylatılacak (Ekte yer almaktadır)

typ çekiliş sonucu.pdf
typ Gelir Tespit Formu.pdf
typ başvuru dilekçesi.docx